CẢI THÌA

CẢI DƯA

CẢI CANH

TẦN Ô

CẢI THẢO

SU HÀO

SU SU

BẦU

BÍ ĐAO

BÍ ĐỎ

Ổ QUA

DƯA CHUỘT BABY

KHOAI LANG

KHOAI TÂY

CÀ RỐT

CỦ DỀN

CỦ CẢI TRẮNG

ỚT CHỈ THIÊN

ỚT CHUÔNG

CÀ CHUA

CÔNG TY TNHH DALAT VINFARM

Địa Chỉ : 51 thôn Ba Cản, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

Điên Thoại : 0971 200 377

E – Mail : info@vinfarm.net